Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice exportul de buștean în spațiul extracomunitar! 10 ani e interzis

Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice exportul de buștean în spațiul extracomunitar! Acesta și-a dat acordul ca începând cu data de 1 ianuarie 2021, pe o perioadă de 10 ani, exportul să fie total interzis.

Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice exportul de buștean în spațiul extracomunitar!
“Se interzice exportul de buştean, cu sau fără coajă, sau lemn rotund, pentru o perioadă de 10 ani, în spaţiul extracomunitar începând cu data de 1 ianuarie 2021. (…)

Nerespectarea interdicţiei de export a masei lemnoase se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă în cuantum de 100.000 lei”, prevede Legea privind gospodărirea durabilă a pădurilor României, iniţiată de mai mulţi deputaţi PSD.

10 ani e interzis
Actul normativ reglementează instituirea Registrului naţional de evidenţă informatizată a proprietăţilor forestiere la nivelul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în vederea aplicării regimului silvic şi gestionării durabile a fondului forestier.

“Realizarea cadastrului aferent fondului forestier proprietate publică a statului este finanţată de la bugetul de stat sau din surse proprii ale administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului.

În vederea asigurării transparenţei recoltării masei lemnoase din fondul forestier naţional se instituie Catalogul naţional al masei lemnoase la nivelul autorităţii publice centrale.

Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice exportul de buștean în spațiul extracomunitar! 10 ani e interzis
Acesta va răspunde de silvicultură prin utilizarea bazelor de date informatice existente la nivelul acesteia”, mai prevede legea

Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va publica Catalogul naţional al masei lemnoase de site-ul propriu, al cărui model se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

„Structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură vor verifica prin sondaj actele de punere în valoare în baza unor criterii de risc”, se mai arată în lege.

Vă readucem aminte că a fost lansat și noul SUMAL. Acesta aduce inovaţii care ajută, pe de o parte, munca de combatere a tăierilor ilegale dar şi simplifică munca lucrătorilor silvici din teren.

Astfel, odată cu implementarea SUMAL 2.0, se vor elimina o sumedenie de registre, rapoarte şi hărţi cerute de lege, multe dintre ele redundante. Se estimează că noile soluţii vor reduce birocraţia şi timpul consumat ineficient cu cel puţin 50% faţă de situaţia de astăzi. scrie fanatik.ro