Cum se vor face recrutările în rândul cetăţenilor români

În plină confruntare între SUA şi Iran, există câteva întrebări care circulă în întreaga lume privind ce s-ar întâmpla cu exactitate în cazul izbucnirii celui de-al Treilea Război Mondial. Vor fi recrutaţi cetăţeni? În ce condiţii? Privind situaţia poporului român, toate aceste detalii sunt stabilite lege.

Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 990/12.XII.2006, arată că centrele militare efectuează, în perioadele stabilite de Statul Major General, recrutarea-încorporarea cetăţenilor încorporabili.

În caz de război, perioada când se efectuează recrutarea-încorporarea se anunţă prin mijloacele de informare în masă. Ordinul de asigurare a activităţilor de recrutare-încorporare este emis pe baza propunerilor înaintate de centrul militar, prefectul judeţului sau al municipiului Bucureşti, se mai arată în lege.

Art. 23, (1) spune că “sunt încorporaţi pentru îndeplinire a serviciului militar în termen bărbaţii, cetăţeni români, care au împlinit vârsta de 20 de ani. (2) La cerere, aceştia pot fi încorporaţi imediat după împlinirea vârstei de 18 ani.”

Limita maximă de vârstă până la care cetăţeni români, bărbaţi, pot fi chemaţi pentru îndeplinirea serviciului militar în calitate de militar în termen este de 35 de ani.

De asemenea, potrivit Art. 24, “durata instruirii militarilor în termen se stabileşte prin ordine ale şefilor instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale.”