Calendar ortodox, 21 noiembrie: intrarea în Templu a Fecioarei Maria

21 noiembrie este o zi extrem de importantă pentru credincioșii din întreaga țară, întrucât marchează intrarea în Templu a Fecioarei Maria, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu.

Potrivit calendarului creștin orotodox, aceasta și-a petrecut cea mai mare parte din viață, propovăduind cuvântul Domnului, în speranța că i se va îndeplini visul, acela de a deveni mamă.

Dumnezeu i-a ascultat rugămințile și i-a oferit binecuvântarea de a-l purta în pântecul său pe însuși Mântuitorul Iisus Hristos.

„Intrarea în Templul legii a Doamnei de Dumnezeu Născătoarei a pricinuit ortodocşilor creştini praznic minunat şi a toată lumea.

Fiindcă s-a făcut aceasta într-un chip minunat şi este înainte-mergătoare a marii şi minunatei taine a întrupării Cuvântului lui Dumnezeu, care avea a se face în lume prin mijlocirea Născătoarei de Dumnezeu. Deci praznicul Intrării s-a început din pricina aceasta:

Ana cea pururea pomenită, fiindcă mai toată viaţa a petrecut-o stearpă fără să nască prunc, ruga împreuna cu bărbatul său Ioachim pe Stăpânul firii, ca să le dăruiască lor prunc, şi făgăduindu-se ca, dacă vor câştiga dorirea, îndată vor afierosi lui Dumnezeu pe pruncul cel născut.

Şi plinindu-şi făgăduinţa au afierosit pe fiica lor lui Dumnezeu celui ce le-a dăruit-o; şi au dat-o pe ea preoţilor şi mai ales lui Zaharia, arhiereului celui de atunci.

Acesta luând-o pe ea, a adus-o în cele mai dinăuntru ale Templului, unde numai singur arhiereul o dată pe an intra. Şi aceasta a făcut-o după voinţa lui Dumnezeu Celui ce după puţin avea a Se naşte dintr-însa spre îndreptarea şi mântuirea lumii. ”, se arată în calendarul creștin-ortodox.

Tradiții și obiceiuri de Intrarea Maicii Domnului în Biserică

Credincioșii respectă cu sfințenie sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în Biserică, alături de numeroase tradiții și superstiții.

Potrivit datinilor străvechi, aceasta este ziua în care fetele vor să-și afle ursitul și merg la fântâna din sat, unde aprind o lumânare albă la cântatul cocoșului. Pentru a-și vedea sufletul pereche, trebuie doar să se uite atent în fântână.

Totodată, în această zi se consumă produse de post și, având în vedere că este sărbătoare, pe 21 noiembrie
se dă dezlegare la pește.

În plus, gospodinele obișnuiesc să împartă bunătăți copiilor, în memoria celor dragi care nu se mai află printre noi.