AMENZI pentru TOȚI românii care MUNCESC în străinătate. Anunțul OFICIAL de la FISC a fost făcut de curând

Milioanele de români care lucrează în străinătate, dar și cei care locuiesc în România dar au venituri din alte țări, au primit o veste extrem de proastă de la Fisc: ei trebuie să plătească impozitul pe venit la fiscul din România.

În caz că acest lucru nu se va întâmpla și vor alege să nu se supună acestei decizii, vor plăti amenzi substanțiale care ajung la 500 de lei.

Legislația fiscala din România spune că persoanele fizice care au obținut în 2016 venituri în afara țării sunt obligate să le declare Fiscului, pentru impozitare

Raportarea se face prin intermediul Formularului 201 și, în caz de nedepunere, contribuabilii riscă să fie sancționați cu până la 500 de lei, scrie libertatea.ro.

Iată veniturile realizate în străinătate care vor fi supuse impozitării în România:

– din profesii liberale;

– din activități de producție, comerț și prestări de servicii;

– din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală (adică drepturi de autor);

– din cedarea folosinței bunurilor (adică închirierea terenurilor, caselor, mașinilor etc.);

– din activități agricole, piscicultură și silvicultură;

– cele sub formă de dividende și dobânzi;

– din premii;

– din jocuri de noroc;

– din pensii.

Veniturile obținute în străinătate și plătite de un angajator din acel stat nu se vor impozita în România și nu este impusă declararea lor.

Ceea ce trebuie să facă românii care lucrează sau au venituri din străinătate este să completeze în dublu exemplar

,,Declarația privind veniturile realizate din străinătate”,

sau Formularul 201. Aceasta trebuie depusă în original la organul fiscal central în a cărui rază teritorială își are domiciliul declarantul, copia fiind păstrată de acesta.

Declarația 201 tipărită se depune fie direct la registratură, ori prin poștă (recomandată cu confirmare de primire), sau online.

Următorul pas este ca Fiscul să emită și să comunice

persoanelor în cauză decizie de impunere prin care

stabilește suma care trebuie plătită ca impozit pe venit din străinătate. scrie dailynews.ro