AJUTOARE SOCIALE 2020

Ajutoarele sociale sub forma venitului minim garantat, alocației pentru susținerea familiei și ajutorului de încălzire se acordă persoanelor singure sau familiilor care au venituri mici.

Cu privire la acordarea ajutorului de încălzire, guvernanții au decis să acorde dreptul de a beneficia de acesta mai multor persoane, încă de la începutul acestui an. Nici pensionarii nu fac excepție de la anumite măsuri de îmbunătățire a nivelului de trai, ei au dreptul la pensia minimă garantată.

Ajutoarele sociale sub forma venitului minim garantat, alocației pentru susținerea familiei și ajutorului de încălzire se acordă persoanelor singure sau familiilor care au venituri mici. Începând cu 2020, ele se acordă unui cerc la larg de persoane.

Familiile și persoanele singure au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială, al cărui nivel se raportează la indicatorul social de referință (ISR, în cuantum de 500 de lei), și are următoarele valori:

– 0,283 ISR (141,5 lei) pentru persoana singură;
– 0,510 ISR (255 de lei) pentru familiile formate din două persoane;
– 0,714 ISR (357 de lei) pentru familiile formate din trei persoane;
– 0,884 ISR (442 de lei) pentru familiile formate din patru persoane;
– 1,054 ISR (527 de lei) pentru familiile formate din cinci persoane;

Alocația pentru susținerea familiei este o formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au copii mai mici de 18 ani, acordată cu scopul de a asigura condiții mai bune pentru creșterea copiilor și pentru a-i încuraja pe aceștia să meargă la școală. De această alocație beneficiază inclusiv familiile monoparentale care are copii în întreținere (dar cu condiția ca ei să locuiască împreună).

Ajutorul pentru încălzirea locuinței reprezintă un ajutor lunar pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinţei în perioada sezonului rece (1 noiembrie – 31 martie), iar acesta poate fi solicitat atât de persoanele care locuiesc singure cât și de familiile cu mai multe persoane. De la 1 ianuarie 2019, dreptul de a primi ajutorul de încălzire revine și persoanelor singure/familiilor cu venituri între 615 și 750 de lei.

Indemnizația socială pentru pensionari, așa cum e definită în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009, se acordă astfel încât orice pensionar care are o pensie sub nivelul minim să primească cel puțin această valoare (s-a numit, la momentul introducerii sale în legislație, pensie minimă garantată). De la 1 septembrie 2019, valoarea minimă este 704 lei, majorată de la 640 de lei.